על סמך מה מקבלים הגופים המלווים החלטות לגבי מתן ההלוואה?

על סמך מה מקבלים הגופים המלווים החלטות לגבי מתן ההלוואה?

ההחלטה לגבי אישור הלוואה נעשית בהתאם לעמידת העסק בדרישות הגוף המלווה. בין הדרישות הנפוצות: הגשת מסמכים כולל תוכנית עסקית, פגישה עם גורמים מטעם הגוף המלווה, העמדת בטחונות (מטריאליים, ערבים וכד') ועוד.
מאחר וקיימים גופים רבים המעמידים הלוואות לעסקים, ניתן למצוא תמיד גופים המלווים בתנאים נוחים המתאימים לעסק הלווה. יש עסקים שעושים שימוש בשירות ניכיון צ'קים מסחריים, ויש כאלו שמעדיפים הלוואות מסודרות ארוכות טווח.