מהן סוגי ההלוואות הניתנות לעסק?

מהן סוגי ההלוואות הניתנות לעסק?

ניתן לקבל סוגים שונים של הלוואות, בהתאם לצורכי העסק. קיימות הלוואות זעירות עד לסכום של 100,000 ₪, ניכיון צ'קים לעסקים יציבים תזרימית או הלוואות בינוניות בסכומים של 500,000 – 750,000. ניתן גם להתאים הלוואות בסכומים גבוהים יותר.
ההלוואות ניתנות בהתאם לפרמטרים שמשתנים בין גוף מלווה אחד למשנהו, כך שניתן למצוא הלוואות עם תנאי החזר גמישים במיוחד (הנקבעות לפי תזרים המזומנים הצפוי של העסק) ואף הלוואות עם תקופת גרייס משמעותית או ריבית אפסית.