מהם הביטחונות הנדרשים להלוואה?

מהם הביטחונות הנדרשים להלוואה?

לא כל הלוואה כרוכה בהעמדת בטחונות, אך החלטה על כך מתקבלת באופן פרטני על ידי הגוף המלווה.שני סוגי הביטחונות הנפוצים אותם דורשים הגופים המלווים הם: ערבים ובטחונות מטריאליים. בטחון מטריאלי הינו ביטחון ממשי בר מימוש, כגון משכון נכס וכד'. מרבית הגופים מתנים את מתן ההלוואה בערבות אישית וערבות של בן/בת הזוג. לעיתים נדרשים ערבים חיצוניים נוספים.
בנוסף תיתכן התניה של קבלת ההלוואה בהון עצמי אותו מביא בעל העסק.