אלו עסקים זכאים להלוואות?

אלו עסקים זכאים להלוואות?

קיימים גופים רבים המעמידים הלוואות לעסקים, כאשר לכל גוף מטרה שונה (רווחית, פילנתרופית וכד'). לכן לכל עסק ניתן להתאים גוף מלווה בתנאים נוחים, התלויים בנסיבות הפרטניות.
ההלוואות ניתנות לעסקים מכל הסוגים (עוסק מורשה, חברה בע"מ וכד') ומכל הגדלים (עסק עם מחזור עסקאות מצומצם ועסקים עם מחזור בהיקף גדול).